30-01-08

tegenvallende solden en rechters zonder WC papier

 

soldensoberDe eerste gevolgen van de economische boycot laten zich nu al voelen.
De Gentse solden zijn de slechtste in jaren, de omzet is gedaald met 5 tot 10 procent. Gentse winkeliers klagen steen en been. De verklaring wordt vooral gezocht in de boycot van West-Vlaamse klanten naar aanleiding van de provocaties van de N-GA. Laat dit een voorteken zijn wat de Gentse middenstand te wachten staat als de Gentse extremisten hun plannen kunnen doordrukken.

Enkele winkeliers hebben al verklaard dat ze bij wijze van ‘wiedergutmaching’ een korting van 100 % zullen geven aan klanten die op correcte wijze ‘schild en vriend’ kunnen uitspreken. Een voorbeeld dat snel navolging krijgt. We raden onze West-Vlaamse vrienden aan deze extra kortingsmogelijkheid te benutten en bij het betreden van de winkels luidkeels ‘schild en vriend’ te scanderen.

wcpapierOok in het gerechtsgebouw  blijven de gevolgen niet uit. WC papier leverancier ‘Het Proper Gat’ uit het West-Vlaamse Dentergem heeft de levering van toiletpapier met onmiddellijke ingang stopgezet. Mijn personeel wordt al jaren zonder het minste respect behandeld, aldus de zaakvoeder. ‘De schijtboerkes uit Dentergem’ zo worden we schertsend genoemd. “we zijn het beu, er moet dringend een mentaliteitsverandering komen” zo verklaart de West-Vlaamse zaakvoerder strijdvaardig
Rechters, griffiers en procureurs mogen voortaan hun eigen toiletpapier meebrengen

13:19 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: solden, gerecht, wc papier, schild en vriend |  Facebook |

29-01-08

desastreuze gevolgen dreigen voor het sociaal-economisch en cultureel leven in Gent

 

toekomstgentDe werkgroep  ‘verzet‘ is terug van een tweedaags conclaaf alwaar de lijnen zijn uitgezet voor de doortastende wijze waarop we zullen reageren op de provocaties van de N-GA.
Hierbij werd ook rekening gehouden met de vele duizenden mails en voorstellen die we van wakkere West-Vlaamse burgers mochten ontvangen.
De N-GA schijnt te vergeten dat Gent sociaal-economisch en cultureel volledig afhankelijk is van de West-Vlaamse input. Het zijn de ijverige West-Vlaamse neringdoeners in de horecasector, de kleine middenstanders in de kleinhandel, die Gent draaiende houden en er voor zorgen dat de Gentenaars niet omkomen van honger en dorst.
Als de N-GA haar waanzinnige separatistische plannen ten uitvoer brengt, zal zij rekening moeten houden met de tegenmaatregelen die onvermijdelijk zullen volgen: een economische boycot van Gent !

Alle handelsverkeer tussen West-Vlaanderen en Gent zal eenzijdig worden opgeschort. De toegang tot de haven van Zeebrugge wordt geblokkeerd, de aanvoer van mosselen, noordzeegarnalen, Diksmuidse boterkoeken, het varkensvlees en de kippen broodnoodzakelijk voor het bereiden van uuvlakke en andere onverteerbare Gentse specialiteiten als Gentse waterzooi, valt stil.
De uitvoer van Dentergems witbier en West-Vleteren, Passendaalse kaas, cd’s van Willem Vermandere etc, al het eerlijke, goeie van de rijke West-Vlaamse bodem, wordt stopgezet.
De sociaal-culturele band tussen Gent en de talrijke West-Vlaamse artistiekelingen die er bedrijvig zijn, wordt eveneens doorgeknipt. Het imago van Gent als culturele hoofdstad van Vlaanderen zal daarmee definitief tot de voltooid verleden tijd behoren. Alle stand up comedians, acteurs, theater- en filmmakers, muzikanten etc. die in Gent actief zijn, zijn namelijk van West-Vlaamse origine.
Kamagurka, Gunther Lamoot, Wouter Deprez, Wim Opbrouck, Maaike Cafmeier, Flip Kowlier, Bart Vanneste, … teveel om allemaal op te noemen.
Gent zal het voortaan moeten stellen met Walter Debuck, Pierke Pierlala, Guido van Gent, Koen Crucke, Helmut Lotti en andere mindere goden van het derde knoopsgat, en met de Minard, het echt Gentsch volkstheater in de traditie van Romain De Ceuninck….
AA Gent wordt onverwijld uit de Jupilerliga geknikkerd.
Het ooit zo bruisende, innovatieve, kosmopolitische Gent zal in elkaar verschrompelen tot een dieptreurig, ingeslapen, provinciaal boerengat.
De toeristen zullen wegblijven, of naar Brugge trekken. De bedrijfswereld zal naar andere oorden uitwijken, de stadskas zal leegvloeien. Gent zal in korte tijd in een desolate, dorre woestijn, een spookstad veranderen.

De blokkade van Berlijn zal klein bier zijn in vergelijking met de represaillemaatregelen waartoe de misnoegde West-Vlamingen zich genoodzaakt zullen zien als hun identiteit wordt bedreigd door separatistische oproerkraaiers van twijfelachtig allooi. Onze aard mag dan wel vreedzaam zijn, zij die ons de oorlog verklaren zullen kennis maken met onze minder pacifistische inborst. Wie wind zaait, zal storm oogsten.


Naschrift : grote ronde tafel in Flanders Expo

Het internet wordt tegenwoordig overspoeld met talrijke splinterbewegingen zoals de West-Vlaamse gentse Liga, het West-Vlaams belang, en de Groot-Zwevezeelse voorvechters voor de West-Vlaamse identiteit. (die voorlopig nog geen site hebben)

We ontvingen reeds meerdere oproepen tot coalitievorming. Deze aanvragen worden nu verder onderzocht door de onderzoeksdienst. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn en moeten ten allen prijzen voorkomen dat onze oprechte beweging wordt geïnfiltreerd of misbruikt door malafide krachten en onruststokers.
Elk van deze organisaties zal eerstdaags persoonlijk worden gecontacteerd per mail.
Behalve de Groot-Zwezezeelse voorvechters voor de West-Vlaamse identiteit die  vooralsnog over geen e-mail beschikken. Daar brengen we vrijdag een officieel bezoek.

West-Vlaamse vrienden, we dienen in het oog te houden dat we onze krachten niet teveel versplinteren. Enkel een grote sterke coalitie kan ons verder brengen in de strijd tegen het Gentse gevaar van de N-GA.
We huren binnenkort Flanders Expo af  voor een rondetafel conferentie met alle West-Vlaamse krachten.

En avant !

22:40 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ronde tafel, economische boycot, blokkade berljn |  Facebook |

27-01-08

vreedzaam als het kan, met geweld als het moet

Vrijdag konden we in het VRT journaal zien hoe bekende bedreigde West-Vlaming Kamagurka getuigde dat de N-GA de banden van zijn auto platzette en zijn kinderen bedreigt. Dit soort acties lijdt uiteraard tot een radicalisering onder de West-Vlamingen.
Na deze ervaringen verdedigt Kamagurka de eerder harde lijn met voorkeur voor gerichte bomaanslagen op standbeelden van Walter De Buck.
We  hadden ook een gesprek met Filip Kowlier aangaande het verzet.
Filip vat de gevoelens van de meeste West-Vlamingen treffend samen: vreedzaam als het kan, met geweld als het moet

Er wordt momenteel een intern debat gevoerd om ons verder te beraden op welke manier het verzet zal georganiseerd worden.

Weldra meer hierover, maar we overwegen eerst een mediastop van 48 uur uit protest tegen de tendentieuze berichtgeving in de nationale pers.
Onze ombudsvrouw heeft het opgemeten, in de nationale pers ging 90 % van de berichtgeving aangaande de kwestie naar de extremisten van de N-GA die zodoende een uitgebreid forum kregen.
Slechts 4,9 % ging over de tegenbeweging van de busters, WDF en BBWV.
De overige 5,1 % ging naar totaal misplaatste analyses en insinuaties dat het ‘misschien ook een grap zou kunnen zijn’. Zelfs de analisten van Ter Zake lieten deze mogelijkheid niet onbestaande.
Leg dat maar eens uit aan de vele duizenden gedupeerde West-Vlamingen. Dit getuigt eens te meer voor een totaal gebrek aan respect voor de West-Vlaamse zaak.
Uit protest staan we voorlopig enkel nog de buitenlandse pers te woord. We roepen de West-Vlamingen op om af te stemmen op BCC en CNN om deze kwestie verder te volgen.

 

09:56 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: fllip kowlier, verzet, nationale pers, kamagurka, mediastop |  Facebook |

25-01-08

een lawine van klachten

We werden vandaag opnieuw overspoeld met klachten.

Jean, afkomstig uit Wervik en wonende in Gent, getuigt :
“Ik ben onlangs naar de handelsbeurs geweest voor een concert en bij de ingang heeft die gast van de Handelsbeurs een heel stuk van mijn ticket afgescheurd.”

Joke, een West-Vlaamse studente, verklaart dat ze op klaarlichte dag een boete kreeg omdat haar fietslicht niet werkte. Haar meefietsende Gentse vriendin werd ongemoeid gelaten. “Voor West-Vlamingen moeten fietslichten ook preventief werken”, zo luidde de uitleg van de agent.

Het echtpaar Vanoverschelde werd een getrouwheidskaart in een Gentse supermarkt geweigerd omdat ze op hun identiteitsbewijzen geen postcode 9000 konden voorleggen.
“Die met nr 8560 zijn boeren uit Wevelgem ”, zo verklaarde de kassierster met nauwelijks verholen minachting.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele duizenden klachten die we vandaag mochten ontvangen. Het fond der schadeloosstelling der West-Vlaamse pluimveehouders heeft ons subsidies gegeven zodat we bij deze een ombudsvrouw in dienst kunnen nemen.
Alle klachten worden gebundeld en zullen tot op het bot worden onderzocht. Menig potje zal niet langer ongedekt blijven !

De ombudsdienst

17:47 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: financiering stadskas, klachten, fietslicht |  Facebook |

24-01-08

cultureel nieuws: de redding is nabij

 

wimntgOnze verzetsbeweging boekte vandaag zijn eerste successen.
Dankzij het nodige lobbywerk is Wim Opbrouck aangesteld tot directeur van het NTGent.
Dit kadert binnen een ruimere actie om aan alle Gentse culturele instellingen een West-Vlaamse deskundige te plaatsen om zo het culturele verval tegen te gaan.

Een historische discriminatie is bij deze meteen goedgemaakt. 

Niet onbelangrijk is ook dat Biezebaaze onder druk heeft toegeven een jaar lang niet meer op te treden. Biezebaaze is een ultra-Gentse groep met duidelijke banden met de N-GA en de GMO. In de pers deden ze eerder extreme uitspraken over de annexatie van West-Vlaanderen. De naar schatting duizenden Gentse West-Vlamingen met een Biezebaaze allergie kunnen opnieuw opgelucht adem halen.

Op politiek vlak hebben we vruchtbare contacten gelegd met het West-Vlaams democratisch front om de mogelijkheden van een groot kartel te bespreken.

Verder stonden we vandaag de nationale en internationale pers te woord en werd officieel klacht ingediend bij de Europese rechtbank aangaande de zaken ‘Lernaut en Hauspie’ en het dioxineproces.

Het weze duidelijk dat het verzet groeit en het draagvlak groot is. Per dag komen gemiddeld een duizendtal klachten en steunbetuigingen binnen via het meldpunt.

Strijdbaarder dan ooit

22:12 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: wim opbrouck, biezebaaze, ntgent, cultuur, redding |  Facebook |

23-01-08

gerechtelijk nieuws: een nieuw schandaal in de Gentse rechtszalen

 

kipimagesGisteren ging het grote dioxineproces van start in Gent, of althans dat was de bedoeling.
We frissen even uw geheugen op. Vetsmelter Verkest uit het Oost-Vlaamse Deinze leverde in 1999 met PCB besmette vetten aan de naburige West-Vlaamse pluimveebedrijven.
De gevolgen kennen we allemaal: de dioxinecrisis. West-Vlaams premier Dehaene diende af te treden.
Maar liefst 7 miljoen vooral West-Vlaamse kippen dienden afgemaakt te worden. Het imago van de pluimveesector werd tot ver in het buitenland besmeurd.

Volgens vele waarnemers zaten N-GA getrouwen achter deze zaak, het was wellicht een doelbewuste poging om de West-Vlaamse pluimveesector uit te schakelen en en passant Gentenaar Verhofstadt als premier naar voor te schuiven.

Negen jaar na datum komt er eindelijk een proces. We hoopten op enige gerechtigheid, maar het heeft niet mogen zijn. Op de eerste procesdag werd alles meteen 9 maanden uitgesteld, een regelrechte schande !!

Dit kan geen toeval meer zijn!  Na de bizarre keuze van Gent als rechtbank voor het West-Vlaamse proces tegen Lernaut en Hauspie, houdt het Gentse gerecht nu onder druk van de N-GA de hand boven het hoofd van vetsmelter Verkest.
De West-Vlaamse pluimveehouders blijven verweesd achter.
Ondertussen smelt vetsmelter en vermoedelijk N-GA geldschieter Verkest vrolijk verder onder een andere naam.

We richten ons naar de Europese commissie en eisen dat het proces onverwijld in Ieper gevoerd wordt onder de leiding van West-Vlaamse rechters.
We roepen tevens alle West-Vlaamse kipbezitters, zowel privé als industrieel, op hun schade te melden aan het fonds der schadeloosstelling der West-Vlaamse pluimveehouders.

Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Er zal en moet een einde komen aan de voortdurende gerechtelijke en andere discriminaties van de West-Vlamingen in Gent.

 

 

 

22-01-08

Zeg neen aan de huufdflakke

 

Overal op het internet duiken filmpjes op met de Gentse volksfiguur Pierke Pierlala, tegenwoordig blijkbaar de woordvoerder van de N-GA.
Het is een beproefde techniek om populistische volksfiguren in te schakelen om extremistische anti West-Vlaamse boodschappen te brengen.

Voor niet Gentenaren is het weliswaar heel moeilijk te verstaan, maar na inschakeling van vertalers hebben we begrepen dat de heer Pierlala  zonder verpinken spreekt over inburgeringcursussen voor West-Vlamingen en hen openlijk aanzet tot alcoholisme.
Bovendien wil genaamde Pierlala dat iedereen ‘huufdvlakke en broodjes met gekapt eet’, het summum van de Gentse volkscultuur.

 

We zeggen radicaal Neen tegen de huufdvlakke en de inburgeringcursussen.

Bij deze gaan we ook op zoek naar bekende bedreigde West-Vlamingen in Gent, de vijand moet bestreden worden met dezelfde middelen.

19:38 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: bv, huufdvlakke, pierke pierlala, inburgeringcursus, propaganda |  Facebook |

21-01-08

economisch nieuws (frontale aanval op West-Vlaamse meubelketens)

 

Vandaag vernamen we via gentblogt dat Ikea in de zomer van 2008 een nieuwe vestiging in Gent opent.

Voor een goed verstaander is het overduidelijk wat hierachter zit: een frontale aanval op de talrijke goeddraaiende West-Vlaamse meubelbedrijven.
We betwijfelen echter ten zeerste of dit doorzichtig manoeuvre van de N-GA i.s.m. het internationaal grootkapitaal zal werken. De West-Vlaamse meubelsector staat immers sterk en plooit niet voor internationale concurrentie.
Bij deze een oproep aan alle West-Vlamingen: boycot het Zweeds-Oostvlaamse grootkapitaal en koop al uw salons en aanbehoren bij meubelen Verneste net over de grens in Marie-Aalter!

18:52 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: multinationals, meubelsector, economie, aanval, grootkapitaal |  Facebook |

20-01-08

Tijd voor verzet

Gent wordt opgeschrikt door een nieuw fenomeen: de Nieuwe Gentse Alliantie (N-GA)
Deze obscure groep van radicale Gentenaren willen een ‘onafhankelijk Gent’ en richt zich openlijk tegen de vreedzame West-Vlaamse gemeenschap in Gent.
De N-GA spreek van inburgeringcursussen, quota op het aantal West-Vlamingen in Gent en een verplichte deportatie van West-Vlamingen die weigeren zich te integreren.(lees Gents spreken)
De N-GA liet voor het eerst van zich horen op de nieuwjaarreceptie van de Stad Gent alwaar ze volgend spandoek ontrolden voor de ogen van duizenden applaudisserende Gentenaren.

onafhankelijk

Ondertussen zijn er ook al diverse sites opgedoken van dit obscure gezelschap, zie de N-GA myspace en Gent onafhankelijk.
Gentse artiesten als 2manyDJ’s, Soulwax en Absynthe Minded scharen zich openlijk achter de Groot Gentse gedachte.


Het is tekenend voor de radicalisering jegens West-Vlamingen in deze eens zo fiere stad.
Lijdzaam toezien is niet langer een optie, de tijd is gekomen voor actief verzet.
Er wordt een deskundig bureau ingeschakeld om te infiltreren in de beweging en we roepen alle West-Vlamingen op om gevallen van discriminatie en pesterijen te melden (zie meldpunt)
Met de NGAbusters gaan we onverdroten de strijd aan tegen de discriminatie van de West-Vlaming.

Het is genoeg geweest, de tijd van verzet is aangebroken !

 

18:23 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (18) | Tags: nga, onafhankelijk, verzet, west-vlamingen, gent |  Facebook |