24-02-08

extreem extremisme in Gent

Na weken intensief vertalen met de meest geavanceerde spraaktechnologie, heeft onze vertaaldienst uiteindelijk een interview kunnen ontcijferen met de Gentse klokkenluider.
Het is algemeen geweten dat de klokkenluider een zeer invloedrijk man is. Hij wordt ook wel eens de burgemeester van het volk genoemd.
Op de beelden zien we duidelijk dat ook de klokkenluider onder één hoedje speelt met N-GA kopman J. Beke. Op de achtergrond herkennen we verder GMO frontman A. Lucifer en algemeen secretaris M. Cocquyt.


We horen opnieuw dezelfde extreme standpunten: Gent onafhankelijk, decentralisatie, verplicht Gents leren voor alle West-Vlamingen etc..
Typisch is ook dat de West-Vlaming meteen geassocieerd wordt met sociale woningen.
Door de inschakeling van volkse figuren als Pierke Pierlala en de Gentse klokkenluider, krijgt de N-GA makkelijk de grote massa mee.

Nieuw is dat nu ook de intellectuele klasse wordt aangesproken voor de verspreiding van extreme boodschappen.
De gravensteengroep is een nieuwe groepering die naar eigen zeggen wil aantonen dat ook “linkse intellectuelen de onafhankelijkheid van Vlaanderen niet langer uitsluiten”.
Alléén al de naam spreekt boekdelen. We zien er duidelijk de hand in van de N-GA die de genaamde onafhankelijkheid wil gebruiken als een opstapje naar een totale afscheuring voor Gent. We betreuren ten zeerste dat deze intellectuelen zich zo makkelijk voor de kar van de N-GA laten spannen.

We zijn nog meer verontrust wanneer we vernemen dat in Gent/Evergem deze week een terreurverdachte is opgepakt. Als onze vrees werkelijkheid wordt en de GMO nu ook doordringt in terroristische milieus, durven we niet meer aan de gevolgen te denken.

verontrust bestuur

Commentaren

als links intellectueel wens ik benadrukken dat de gravensteengroep niets met de NGA te maken heeft

Gepost door: links intellectueel | 24-02-08

Yep, right, en Amy Winehouse is gestopt met drinken.

Gepost door: guido gezelle | 24-02-08

onverstaanbaar zelfs met ondertitels versta ik er nog niets van

Gepost door: linguist | 25-02-08

Arbeiders aller landen verenigt U tegen het sluipende nationalisme. Neen aan het nationaal socialisme. De G-sb of de Gents socialistische beweging die intussen ruimere bekendheid geniet onder de naam de Gravensteengroep hebben op hun site alvast netjes afgebakend wie zich als Gentenaar mag benoemen en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

Eigenlijk is het nogal simpel volgens de Gents socialistische leer . Iedereen die binnen de stadsstaatgrenzen van Gent woont is Gentenaar. Bij gebiedsuitbreiding worden alle inwoners van de nieuwe aangehechte gebieden ook Gentenaar

Wie dus aan deze voorwaarden niet voldoet kan het wel schudden - met name alle mensen die denken dat ze Gentenaar zijn maar ergens in het buitenland wonen.

In de toekomst dus geen verslagen meer van een Gentenaar in het buitenland want die bestaan immers niet meer want daarvoor moet je in Gent resideren.

Voor de rest doet niets ter zake, de enige voorwaarde is simpelweg hier Uw verblijf hebben en je bent Gents staatsburger.

Er zal veel volk naar komen kijken!

Vlaanderen en bij uitbreiding België is volgens hen ook enkel maar een constructie die ten dienste staat van het Belgisch en mondiaal kapitaal.
Zou de Gentse staat (waar het grootste gedeelte van de Belgisch bourgeoisie zich immers bevindt) dan nog niet meer ten dienste staan van dat groot kapitaal ? Normaliter wel zou je dan zo denken. Of het ware natuurlijk dat ze het ganse staatsbestel willen omkeren en hier een communistisch regime installeren.

De gigantische rode ster in hun embleem laat alvast zoiets vermoeden en dat terwijl zelfs de PVDA het communisme steeds meer laat voor wat het is met de daarbijhorende symbolen.

Zoals reeds gezegd - Er zal veel volk naar komen kijken

Gepost door: Een echte socialist en links in hart en nieren. | 25-02-08

Gent zwevezeels nu ga er niet veel woorden aan vuilmaken, zou alleen willen zeggen: Gent Zwevezeels nu

Gepost door: ondervoorzitter Groot Zwevezeelse beweging ter behartiging van de West-vlaamse identiteit | 26-02-08

woehaar, een links intellectueel, wat een contradictio in terminis !

Gepost door: van severen | 26-02-08

5 minuten moed 5 minuten militaire moed en het is allemaal opgelost, alle nga en gmo'ers naar Abu Graip

Gepost door: cia undercover | 26-02-08

Onlangs nog op tramlijn 1 (vanuit Evergem) mogen meemaken dat ik ter hoogte van het Van Beverenplein door een donker baardig type in het GENTS werd aangesproken: 'gaat deze tram naar het centrum?'.

NEEN aan het Evergems-Gents terrorisme!

Gepost door: cies van de kwis | 26-02-08

nu meer borrelnootje Nu !

Gepost door: J. de Cock | 26-02-08

@ de Cock: dacht dat we hadden afgesproken GEEN culinaire beeldspraak meer te gebruiken. Nog één keer en je vliegt van het forum
@ de Borremans: pff, zolang, gelieve Uw punt samen te vatten in 2 lijnen, en liefst op rijm.

Gepost door: guido gezelle | 26-02-08

Mijn voorouders komen van overal en ook van West-Vlaanderen en achter de schreve. Ik wou u mede daarom hierbij van harte mijn warme gevoelens van genegenheid overbrengen in uw manhaftige strijd tegen het vrijzinnig Gents particularisme van de francofonie van Laethem-Saint-Martin en omstreken, dat zich wil onderscheiden van het omgevende Vlaamse gepeupel. Het is duidelijk dat de francofone Gentse bourgeoisie, de Vlaamse ontvoogding niet genegen, op wraak belust is. Het is dan ook in deze kringen dat het mercantiele en francofiele Gentse 'réveil' moet worden gesitueerd. Vermoedelijk is die mijnheer J. Beke ook geen onbekende of zelfs een familielid van gewezen burgemeester Frank Beke.

Gepost door: Brusselaar | 26-02-08

correctie De met de GMO gelieerde terrorist resideert in Doornzele en niet in Evergem. De rest van U informatie klopt wel, maar gelieve dit nog niet aan grote publiek kenbaar te maken in het kader van ons aan de gang zijnde onderzoek

Gepost door: CIA | 28-02-08

De commentaren zijn gesloten.