29-02-08

media nieuws: N-GA busters gaan in de tegenaanval

Het Gents-links georiënteerde VRT programma Phara verleende maandag een gratis forum aan de N-GA. De dag erop was de door de N-GA gecontroleerde gravensteengroep aan de beurt. Ook in de geschreven pers mochten beide extremistische groepen ongebreideld hun separatistische boodschap verkondigen

Na intern beraad in de werkgroep ‘mediaverzet’, hebben we besloten resoluut in de tegenaanval te gaan. We schuiven meteen één van onze meest mediagenieke troeven naar voor. Bram, de voorzitter van de Groot-Zwevezeelse voorvechters ter bevordering van de West-Vlaamse identiteit, deed woensdag zijn impressionante intrede in de laatste show.
De dappere voorzitter trotseerde op zijn eentje de N-GA kopstukken en de toekomstig tsaar van Gent, genaamde Daniël Termont.
We kregen reeds duizenden fanmails binnen, weldra krijgt u hier ook de beelden.

Verder hebben we besloten om de meest moderne technieken in te schakelen. De Groot-Zwevezeelse beweging krijgt binnenkort haar langverwachte elektronische website alwaar  U rechtstreeks zal kunnen chatten met Bram. We gaan ook intensiever de interactieve elektronische televisie zoals youtube bespelen. Als de gentsgezinde VRT ons niet voldoende airplay geeft, gaan we zelf wel rechtstreeks naar de kijker.

Wat de geschreven pers betreft, hebben we een exclusiviteitcontract gesloten met de Krant van West-Vlaanderen, de International Harald Tribune  en The New York Times. De voorzitter van de groot Zwevezeelse voorvechters ter behartiging van de West-Vlaamse identiteit zal binnenkort zijn memoires uitbrengen in boekvorm.
De voorlopige werktitel is ‘Bram spreekt: een baken van sereniteit en verzoening in een poel van separatisme en onverdraagzaamheid’.

Tot slot wenst de mediawerkgroep uitdrukkelijk het secretariaat van de N-VA jongeren te bedanken voor hun gouden tips om in de media te geraken.
De tijd van West-Vlaamse zwijgzaamheid en onderdanigheid is definitief voorbij.
De nieuw leuze is: haat de gazette niet, maar weest de gazette !!!

werkgroep mediaverzet

16:53 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: mediaverzet, laatste show, phara, memoires, sereniteit |  Facebook |

24-02-08

extreem extremisme in Gent

Na weken intensief vertalen met de meest geavanceerde spraaktechnologie, heeft onze vertaaldienst uiteindelijk een interview kunnen ontcijferen met de Gentse klokkenluider.
Het is algemeen geweten dat de klokkenluider een zeer invloedrijk man is. Hij wordt ook wel eens de burgemeester van het volk genoemd.
Op de beelden zien we duidelijk dat ook de klokkenluider onder één hoedje speelt met N-GA kopman J. Beke. Op de achtergrond herkennen we verder GMO frontman A. Lucifer en algemeen secretaris M. Cocquyt.


We horen opnieuw dezelfde extreme standpunten: Gent onafhankelijk, decentralisatie, verplicht Gents leren voor alle West-Vlamingen etc..
Typisch is ook dat de West-Vlaming meteen geassocieerd wordt met sociale woningen.
Door de inschakeling van volkse figuren als Pierke Pierlala en de Gentse klokkenluider, krijgt de N-GA makkelijk de grote massa mee.

Nieuw is dat nu ook de intellectuele klasse wordt aangesproken voor de verspreiding van extreme boodschappen.
De gravensteengroep is een nieuwe groepering die naar eigen zeggen wil aantonen dat ook “linkse intellectuelen de onafhankelijkheid van Vlaanderen niet langer uitsluiten”.
Alléén al de naam spreekt boekdelen. We zien er duidelijk de hand in van de N-GA die de genaamde onafhankelijkheid wil gebruiken als een opstapje naar een totale afscheuring voor Gent. We betreuren ten zeerste dat deze intellectuelen zich zo makkelijk voor de kar van de N-GA laten spannen.

We zijn nog meer verontrust wanneer we vernemen dat in Gent/Evergem deze week een terreurverdachte is opgepakt. Als onze vrees werkelijkheid wordt en de GMO nu ook doordringt in terroristische milieus, durven we niet meer aan de gevolgen te denken.

verontrust bestuur

21-02-08

korte update gezondheidstoestand Leterme


Volgens het officiële bulletin van de dokters is de ziekte hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een verhoogde stollingsneiging van het bloed in het kader van een aangeboren stollingsaandoening, gestimuleerd door een lichaamsvreemde vleessubstantie, resulterende in bloedende slokdarmspataders
Met andere woorden: Yves heeft teveel uufflakke gefret, zoals we reeds vermoedden.

Ter behandeling volgt een endoscopische ligatatuur om de druk in het adersysteem van de buik te verlagen, gevolgd door intravineuze  behandeling met gepaste neutraliserende substanties
Met andere woorden :de ziekmakende Uufklakke zal via een buis lang de aars verwijderd worden en vervangen worden verantwoord varkensvlees.

Het goede nieuws is dat Yves volledig zal herstellen. De typische West-Vlaamse  waarden, waardigheid en werklust zullen spoedig opnieuw over het land nederdalen. We hopen dat er ondertussen niet teveel ongelukken gebeuren.

 

13:54 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: waardigheid, waarden, werklust, uuflakke |  Facebook |

20-02-08

Gent niet vriendelijk voor kroostrijke West-Vlaamse gezinnen: eigen luiers eerst ?

 

veelkinderen500De verwerking van klachten gaat onverdroten door. De discriminatie zit soms in kleine dingen. Typerend is bijvoorbeeld klacht nr. 5893 van het gezin Verschelde.
De stad Gent maakte onlangs bekend een premie toe te kennen voor herbruikbare luiers van katoen. Een mooi initiatief, ware het niet dat de maatregel blijkbaar niet voor iedereen op dezelfde wijze wordt toegepast.
Hiernaast enkele van de gediscrimineerde premiegerechtigde kinderen uit het gezin Verschelde.

 

Naar aanleiding van klacht 5893 gingen we op bezoek bij het gezin Verschelde, afkomstig uit Harelbeke en sinds november 2007 woonachtig in Gent.
“Vroeger konden we de excrementen van onze spruiten nog kwijt op onze akkers, maar door de steeds strenger wordende mestmaatregelen hebben we noodgedwongen ons bloeiend tuinbouwbedrijf moeten stopzetten.”, aldus vader Verschelde.
Het gezin met 11 jonge kinderen verhuisde naar Gent toen ze vernamen dat de stad voortaan een premie van 100 euro uitschrijft voor herbruikbare katoenen luiers.

De onduidelijkheid over deze maatregel is echter bijzonder groot, de toepassingswijze arbitrair. Het gezin Verschelde zat met vele vragen. Shanny en Sandra, de twee jongste telgen uit het gezin, zijn allergisch voor katoen. Geldt de premie dan niet voor hen?
Freddy en Stan, de twee oudste, schijten beduidend meer dan het nationale gemiddelde, (4.200 luiers per jaar), krijgen ze dan een dubbele premie?
Of is het waar dat er plafond voorzien is van vierhonderd euro per gezin?

De Verscheldes trokken met deze en andere vragen naar de bevolkingsdienst.
Aan het loket was men aanvankelijk behulpzaam, maar de sfeer werd snel bitsig toen ze vernamen dat we ingeweken West-Vlamingen zijn.
“ga terug op uw akkers gaan schijten”, schreeuwde de ambtenaar op een bepaald moment.
Maar vader Verschelden heeft alles opgenomen op een dictafoon, de bewijzen zijn verpletterend.
We zullen de verantwoordelijken confronteren. Alles wijst erop dat de betrokken ambtenaar  lid is van de GMO. We vinden het niet kunnen dat dit soort zaken gebeuren in een openbare dienst. We hopen binnenkort uitleg te krijgen van het stadsbestuur.

De ombudsdienst

PS. De vormingsdienst  plant een infosessie voor West-Vlamingen in Flanders Expo omtrent de reglementering van herbruikbare luiers.

16-02-08

Diepgaand onderzoek naar ziekte Leterme

 

uflkkewebWe starten met onmiddellijke ingang een diepgaand onderzoek naar de vermoedelijk vergiftiging van Yves Leterme door de GMO. De potentiële premier en ondervoorzitter van de gilde van de West-Vlaamse beenhouwers (zie verder) wordt momenteel verder onderzocht in Leuven.
Het is geen geheim dat  Ieperling Leterme voor de N-GA een doorn in het oog is, het vuile werk is waarschijnlijk eens te meer opgeknapt door de GMO.
Op hun website staat al te lezen dat ze “verheugd zijn dat haar actie van aanhoudend nachtelijk niezen op de klinken van Letermes voordeur en autoportieken tot politiek resultaat heeft geleid “. Volgens andere bronnen zouden ze Leterme bedorven Uuflakke gegeven hebben. Nader onderzoek zal uitmaken was precies gebeurd is.
Op ons uitdrukkelijk verzoek is Yves Leterme opgenomen in het UZ Leuven, ver weg van het onbetrouwbare en mogelijk met GMO-leden geïnfiltreerde UZ Gent.

Als deze laffe daad van de GMO ten gevolge zou hebben dat Yves het premierschap niet kan opnemen op 23 maart, beloven we hem nu alvast het voorzitterschap van de gilde van de West-Vlaamse beenhouwers.
En zelfs de voorzitter van de Groot-Zwevezeelse voorvechters van de West-Vlaamse identiteit heeft al grootmoedig verklaard desgevallend het voorzitterschap tijdelijk over te dragen aan ondervoorzitter Yves.
Wat er ook gebeurt, ons West-Vlaamse boegbeeld van werklust zal niet met lege handen achterblijven!

Na de veelbesproken onthulling van geweigerde West-Vlamingen in discotheken, is het aantal klachten van bedreigde West-Vlamingen de laatste dagen spectaculair opgelopen tot boven de 5.000.
Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om 13 extra meldpunten tegen discriminatie op te richten. We juichen deze beslissing toe en hopen dat dit de werklast voor ons enigszins kan verlichten.
Als u niet onmiddellijk een antwoord krijgt op een klacht, gelieve daarvoor begrip te hebben.
De ombudsdienst zit momenteel aan de verwerking van klacht 2.541.
We werken de klok rond om de achterstand weg te werken. Het risico van een maagzweer nemen we er als vanzelfsprekend bij.

18:01 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vergiftiging, complot, gmo, uuflakke, yves leterme, voorzitterschap |  Facebook |

14-02-08

West-Vlamingen geweigerd in Gentse discotheken

Het aantal klachten van West-Vlamingen blijft spectaculair stijgen. De volgende beelden met verborgen camera leggen een nieuw schrijnend geval van discriminatie bloot. We zien hoe Bruggelingen de toegang tot een Gentse discotheek ontzegd worden. Tot twee maal toe proberen we zelf de discotheek binnen te geraken, telkens worden we zonder pardon buitengezet. De portier is duidelijk iemand van de GMO, de extreme tak van de N-GA.
We zullen het hierbij niet laten. We trekken naar het stadsbestuur om een reactie te vragen op deze en andere wantoestanden. Ondertussen blijven we ook klachten verzamelen. Blijf uw foto’s, videobeelden en getuigenissen doorsturen via het meldpunt. Wat andere partijen met groot vertoon aankondigen om vervolgens bangelijk op terug te komen, verwezenlijken wij ook effectief. Een eigen meldpunt. Eigen veiligheid eerst !

Gedaan met de eeuwige Vlaamse slachtofferrol, we nemen voortaan het heft in eigen handen. “Desnoods gaan we de grenzen van de wet aftasten”, aldus de voorzitter van de Groot-Zwevezeelse voorvechters van de West-Vlaamse identiteit, die zich meer en meer opwerkt tot de leider van een krachtig West-Vlaams verzet.

No pasaran (ze gaon nie passeern)
Weest waakzaam en hoedt U voor misbruiken

15:49 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: discotheek, veiligheid, gmo, verzet, wantoestanden |  Facebook |

11-02-08

we laten Vlaanderen niet verstroppen

verstroppen

Beste Bas, waarde jong N-VA’ers

Uw sympathieke uitnodiging voor de N-VA nieuwjaarfuif is jammerlijk in onze spambox terecht gekomen, waarvoor onze oprechte excuses.
Maar U begrijpt ongetwijfeld dat we in deze tijden van crisis voorrang geven aan wat de mensen in en rond Gent dezer dagen echt bezig houdt. De dagelijkse miljardentransfers van West naar Oost-Vlaanderen moeten stoppen, hier en nu.
Een voortdurende  NON van Beke en consoorten veegt elke gerechtvaardige West-Vlaamse vraag van de tafel.
We verheugen ons ten zeerste op uw kritiek op de N-GA, agressief en bekrompen is een juiste omschrijving. We zijn anderzijds wel  verbaasd dat U de bestaande problemen bagatelliseert en ook kritiek blijkt te hebben op onze coalitiepartner WDF, maar dat berust wellicht op een misverstand. Als we daar zoals U voorstelt een pintje op drinken, zal deze plooi ongetwijfeld snel gladgestreken zijn. Onze nieuw bevestigde vriendschap kunnen we dan inderdaad bezegelen met het losgooien der benen.

Graag hadden we U ook om raad gevraagd. We hebben met ons geroep uitgebreid de pers en zelfs het TV journaal gehaald. We willen dit echter op dagelijkse basis doen zoals U dit zo onnavolgbaar bewerkstelligde in uw gloriedagen tijdens de formatievorming.
We zijn bijzonder geïnteresseerd in uw methodes om als kleine beweging pers en publieke opinie te domineren. Kan u ons dienaangaande wat tips geven?
Onze beider situatie is zowat hetzelfde. We hebben ook massa’s slogans en West-Vlaamse eisen, een makkelijk opdweepbaar en fier thuisvolk, een duidelijke vijand, een sterke coalitiepartner en weldra een charismatisch leider in hoofde van de voorzitter van de Groot- Zwevezeelse voorvechters ter behartiging van de West-Vlaamse identiteit.

Voor de nieuwjaarsreceptie zijn we jammerlijk te laat, maar ik leg uw vriendelijk verzoek alsnog voor aan onze kartelpartners. U mag gerust een aparte receptie organiseren voor ons. Het lukt wel om ook de WDF mee te krijgen als U genoeg pintjes voorziet (let wel, zorg voor deftig West-Vlaamse bier, en zeker niet van die niet te zuipen Roman pils waar uiteindelijk alléén die Oost-Vlaamse profiteurs beter van zullen worden )
De voorzitter van Groot-Zwevezeelse voorvechters heeft al laten weten heel graag samen met Bart de benen los te gooien. U moet weten dat de voorzitter een heel groot fan van Bart is.
U laat de datum maar weten, voorzie wel best een zaal die groot genoeg is voor onze groeiende achterban (bij voorkeur Flanders Expo).

Alvast bedankt, en tot binnenkort !

Guido namens het kartel

Ps de vrouw van voorzitter van de Groot-Zwevezeelse voorvechters is fan van Mark Demesmaeker (die van VTM  vroeger), kunt u ons een gehandtekende foto bezorgen ?

 

20:12 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: verstroppen, nieuwjaarsfuif, de benen losgooien, bart |  Facebook |

08-02-08

Gent kampt met acuut gebrek aan beenhouwers

 

leterme slagerIn diverse kranten staat te lezen dat Gent kampt met een acuut gebrek aan beenhouwers. De verklaring is niet ver te zoeken.
De West-Vlaamse gilde der beenhouwers is dit weekend op ons verzoek bijeengekomen in Flanders Expo om enkele belangrijke knopen door te hakken.
De beenhouwers zijn het grondig beu om onderbetaald en met een totaal gebrek aan respect in de Gentse slagerijen tewerkgesteld te worden. De West-Vlaamse beenhouwers dienen bovendien minderwaardige producten zoals de Uuflakke te produceren, onder kenners al langer beschouwd als een regelrechte aanslag op het beroep.
Daarnaast zijn er de pesterijen van de ALF, vermoedelijk is samenwerking van de GMO.

De meerderheid van de West-Vlaamse beenhouwers heeft beslist om terug te keren naar de heimat alwaar de edele kunst van het dieren slachten en het produceren van fijne vleeswaren nog gerespecteerd en gewaardeerd wordt. Een ander deel zal zich omscholen tot office manager of  ICT deskundige. Het meer radicale deel van de gilde zal zich aansluiten bij de burgerwachten van het WDF.

letermebisWe krijgen alvast de volle steun van de ondervoorzittter van de gilde der West-Vlaamse beenhouwers: Yves leterme. Het weze duidelijk dat het West-Vlaams verzet groeit en mondiger word. Het aantal dagelijkse klachten is ondertussen gestegen tot meer dan 3000. In afwachting van eerherstel zal de Gentse vleesliefhebber voortaan bediend worden door ongediplomeerde would-be beenhouwers van eigen bodem.

06-02-08

ALF en GMO onder één hoedje ?

 

animalHet kan geen toeval zijn dat het ALF (Animal Liberation Front) opnieuw in het land opduikt. Onze onderzoeksdienst ziet er de hand in  van de GMO (Gentse militanten orde), de extreme tak van de N-GA.

De N-GA heeft al herhaaldelijk laten weten ‘tegen de landbouw te zijn’. Het vuile werk wordt opnieuw opgeknapt door de GMO die met het hen typerende geweld de bloeiende West-Vlaamse vleessector willen treffen.

De federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV), de beroepsorganisatie van slachthuizen en uitsnijders, spreekt over een groeiende onrust in de sector.


Het dossier over de vermoedelijke connecties tussen GMO en ALF wordt onverwijld overgemaakt aan de Belgische staatsveiligheid.

13:58 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: animal liberation front, gmo, terrorisme, landbouw |  Facebook |

03-02-08

boven gent rijst: als de maskers afvallen

Via een infiltrant kregen we de eerste bezwarende beelden binnen over de N-GA.
We zien hoe militanten van de N-GA een reuze-spandoek ontvouwen terwijl een massa Gentenaars de nationale stadshymne aanheffen.
U herkent ongetwijfeld ook de kopstukken van de N-GA en Pierke Pierlalala die ingezet wordt om de massa op te peppen.

 


Het is hoogtijd om deze beangstigende volkswaanzin tegen te houden.
We zijn verheugd vast te stellen dat de oppositie tegen de N-GA ondertussen zienderogen groeit. Zo is er nu ook G-plus die ons op hun uitgebreide website waarschuwen voor het nakende gevaar en ijveren voor een cordon sanitaire rond de N-GA.
Daarnaast is er het West Democratisch Front, het West-Vlaams belang en de  West-Vlaams Gentse Liga. En natuurlijk de Groot Zwevezeelse Voorvechters ter behartiging van de West-Vlaamse identiteit (die voorlopig nog altijd geen website hebben )

We roepen alle oppositiepartijen op om zich te verenigen. Een krachtige gezamenlijke stem is de enige manier waarop we het dreigende gevaar kunnen keren.
Als busters houden we ons liever buiten de politiek, maar we zijn graag bereid logistieke steun te bieden en de tegenpartijen dichter bij elkaar de brengen.

We verzamelen ondertussen meer bezwarend materiaal en zullen ons ook naar het stadbestuur richten om meer duidelijkheid te krijgen omtrent deze verontrustende evoluties.

No Pasaran !

16:39 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: contrarevolutie, g plus, volkslied |  Facebook |