20-02-08

Gent niet vriendelijk voor kroostrijke West-Vlaamse gezinnen: eigen luiers eerst ?

 

veelkinderen500De verwerking van klachten gaat onverdroten door. De discriminatie zit soms in kleine dingen. Typerend is bijvoorbeeld klacht nr. 5893 van het gezin Verschelde.
De stad Gent maakte onlangs bekend een premie toe te kennen voor herbruikbare luiers van katoen. Een mooi initiatief, ware het niet dat de maatregel blijkbaar niet voor iedereen op dezelfde wijze wordt toegepast.
Hiernaast enkele van de gediscrimineerde premiegerechtigde kinderen uit het gezin Verschelde.

 

Naar aanleiding van klacht 5893 gingen we op bezoek bij het gezin Verschelde, afkomstig uit Harelbeke en sinds november 2007 woonachtig in Gent.
“Vroeger konden we de excrementen van onze spruiten nog kwijt op onze akkers, maar door de steeds strenger wordende mestmaatregelen hebben we noodgedwongen ons bloeiend tuinbouwbedrijf moeten stopzetten.”, aldus vader Verschelde.
Het gezin met 11 jonge kinderen verhuisde naar Gent toen ze vernamen dat de stad voortaan een premie van 100 euro uitschrijft voor herbruikbare katoenen luiers.

De onduidelijkheid over deze maatregel is echter bijzonder groot, de toepassingswijze arbitrair. Het gezin Verschelde zat met vele vragen. Shanny en Sandra, de twee jongste telgen uit het gezin, zijn allergisch voor katoen. Geldt de premie dan niet voor hen?
Freddy en Stan, de twee oudste, schijten beduidend meer dan het nationale gemiddelde, (4.200 luiers per jaar), krijgen ze dan een dubbele premie?
Of is het waar dat er plafond voorzien is van vierhonderd euro per gezin?

De Verscheldes trokken met deze en andere vragen naar de bevolkingsdienst.
Aan het loket was men aanvankelijk behulpzaam, maar de sfeer werd snel bitsig toen ze vernamen dat we ingeweken West-Vlamingen zijn.
“ga terug op uw akkers gaan schijten”, schreeuwde de ambtenaar op een bepaald moment.
Maar vader Verschelden heeft alles opgenomen op een dictafoon, de bewijzen zijn verpletterend.
We zullen de verantwoordelijken confronteren. Alles wijst erop dat de betrokken ambtenaar  lid is van de GMO. We vinden het niet kunnen dat dit soort zaken gebeuren in een openbare dienst. We hopen binnenkort uitleg te krijgen van het stadsbestuur.

De ombudsdienst

PS. De vormingsdienst  plant een infosessie voor West-Vlamingen in Flanders Expo omtrent de reglementering van herbruikbare luiers.