24-02-08

extreem extremisme in Gent

Na weken intensief vertalen met de meest geavanceerde spraaktechnologie, heeft onze vertaaldienst uiteindelijk een interview kunnen ontcijferen met de Gentse klokkenluider.
Het is algemeen geweten dat de klokkenluider een zeer invloedrijk man is. Hij wordt ook wel eens de burgemeester van het volk genoemd.
Op de beelden zien we duidelijk dat ook de klokkenluider onder één hoedje speelt met N-GA kopman J. Beke. Op de achtergrond herkennen we verder GMO frontman A. Lucifer en algemeen secretaris M. Cocquyt.


We horen opnieuw dezelfde extreme standpunten: Gent onafhankelijk, decentralisatie, verplicht Gents leren voor alle West-Vlamingen etc..
Typisch is ook dat de West-Vlaming meteen geassocieerd wordt met sociale woningen.
Door de inschakeling van volkse figuren als Pierke Pierlala en de Gentse klokkenluider, krijgt de N-GA makkelijk de grote massa mee.

Nieuw is dat nu ook de intellectuele klasse wordt aangesproken voor de verspreiding van extreme boodschappen.
De gravensteengroep is een nieuwe groepering die naar eigen zeggen wil aantonen dat ook “linkse intellectuelen de onafhankelijkheid van Vlaanderen niet langer uitsluiten”.
Alléén al de naam spreekt boekdelen. We zien er duidelijk de hand in van de N-GA die de genaamde onafhankelijkheid wil gebruiken als een opstapje naar een totale afscheuring voor Gent. We betreuren ten zeerste dat deze intellectuelen zich zo makkelijk voor de kar van de N-GA laten spannen.

We zijn nog meer verontrust wanneer we vernemen dat in Gent/Evergem deze week een terreurverdachte is opgepakt. Als onze vrees werkelijkheid wordt en de GMO nu ook doordringt in terroristische milieus, durven we niet meer aan de gevolgen te denken.

verontrust bestuur