20-03-08

Een legendarische toespraak voor meer solidariteit

Vandaag brengen we U exclusief enige interactieve extracten uit de nu al legendarische speech van Bram, de charismatische zingende voorzitter van de groot-zwevezeelse beweging ter behartiging van de West-Vlaamse identiteit.
De speech duurde in werkelijkheid drie uur, vooral omdat Bram veelvuldig onderbroken werd door een minutenlang durend applaus. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat we hierin wat gesneden hebben.
We zijn ook bijzonder verheugd vast te stellen dat N-GA kopstukken Arne Lucifer en Mon Cocquyt in de massa te zien zijn. Dit kan het begin zijn voor een grote toenadering.

Voor de mensen die het eens rustig willen nalezen zonder de onderbrekingen van de volksmassa, hier enige hoogtepunten uit de nu al legendarische speech:

Ik ben blij vandaag bij jullie te zijn op de dag die de geschiedenis zal in gaan als de één van de grootste demonstratie voor vrijheid ooit in ons land.

Hier aan het standbeeld van Artevelde in wiens naam vele bloedige veldslagen gevochten zijn, breng ik U vandaag een boodschap van Vrede.

Daarom zijn we vandaag hier samengekomen, om te ijveren voor gelijke rechten voor de West-Vlaming en alle onderdrukten.
Tijdens het verkrijgen van onze rechtmatige plaats moeten we ons niet schuldig maken aan foute daden. We moeten onze strijd voeren vol waardigheid en discipline. We mogen niet toelaten dat ons vreedzaam protest vervalt in lichamelijk geweld.
Steeds weer moeten we reiken naar de majestueuze hoogten waarin lichamelijk geweld wordt tegemoet getreden met de kracht van onze ziel.

We reiken de hand naar de Gentenaar. De wonderbaarlijke nieuwe strijdlust die de West-Vlaamse gemeenschap  heeft overspoeld mag niet leiden tot een wantrouwen tegenover alle Gentenaren, want velen van onze Gentse broeders, zoals blijkt uit hun aanwezigheid hier vandaag, zijn tot het besef gekomen dat hun lot is verbonden met ons lot en hun vrijheid onlosmakelijk is verbonden met onze vrijheid. We kunnen niet alleen lopen.

Ik zeg u vandaag, mijn vrienden, dat ondanks de moeilijkheden en frustraties, ik nog altijd een droom heb.
Het is een droom die ferm geworteld zit in onze vaderlandse klei .
Ik heb een droom dat op een dag dit land en deze stad  zullen herrijzen en een einde zullen maken aan de haat en de onverdraagzaamheid
Ik heb een droom dat op een dag de West-Vlaming en Gentenaar broederlijk naast elkaar zullen lopen in de veldstraat.
Ik heb een droom dat alle gentenaars uit volle borst zullen meezingen met Filip Kowlier.
Ik heb een droom dat de ten onrechte veroordeelde Lernout en Hauspie zullen vrijgesproken worden en verder kunnen werken aan hun spraaktechnologie opdat we elkaar beter kunnen verstaan
Ik heb een droom dat iedereen ongeacht provinciale afkomst, kleur of taal, gelijk zal zijn.

Als onze stad een waardige stad wil zijn, dan moet dit waarheid worden. Dus laat vrijheid klinken vanaf de heuveltoppen van de Blandijnberg tot de dalen van de Bourgoyen.

Laat vandaag vrijheid en solidariteit broederlijk klinken uit West-Vlaamse en Gentse kelen

Vandaag is geen einde maar een begin. We gaan verder tot onze droom is gerealiseerd.
West-Vlamingen en Gentenaars zullen broederlijk hand in hand voorop lopen.
De wervelwinden van vreedzaam verzet zullen de grondvesten van onze stad en ons land doen schudden tot de schitterende dag van broederlijkheid opdoemt.

Nu is het moment om uit de duistere en dorre vallei van dikke vissen en borrelnootjes te trekken naar het zonovergoten pad van solidariteit en broederlijkheid.
Nu is het moment om onze stad en ons land uit het moeras te tillen van het eeuwige geruzie en wantrouwen tussen volksgenoten.
Nu is de moment gekomen om  verder te bouwen op de solide rots van broederschap en elkaar de hand te reiken.

Vrede en solidariteit zullen komen, we moeten hier vandaag het voorbeeld geven

En daarom zeg ik U: Huh elkaar en zing met ons mee :Give peace a change !

11:40 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: solidariteit, blandijnberg, speech, vrede, vette vis |  Facebook |

16-03-08

Massale opkomst op de vredesmanifestatie in Gent. Een eerste impressie

De opkomst voor de grote vredesmanifestatie was zonder overdrijven fenomenaal. Behalve de vele duizenden gewone mensen uit binnen en buitenland, waren er ook tientallen BV’s  aanwezig om hun steun te betuigen.
Eén van de eerste BV’s die opdaagde was de gereputeerde liedjesgod Armando Dios
Op een blitse interactieve manier heeft Armando te kennen waarom hij aanwezig is op deze historische vredesmanifestatie, en dit reeds vanaf 6h47 's morgens.


Naast BV’s en gewone mensen, was uiteraard ook de binnen en buitenlandse pers present. Hier een interactieve interview met de allereerste journalisten die reeds van bij het ochtendgloren aanwezig tekenden op de vrijdagsmarkt.
De vroege perslui grapten nog dat ‘er maar 3 man aanwezig’ is. Weet wel dat het toen pas 6h49 was , zes uur voor het eigenlijke begin van de manifestatie.

Jammer was wel dat we enkele journalisten moeten ontgoochelen hebben omdat we slechts 400 accreditaties hadden voor cameraploegen, o.a. de VRT en CNN vielen zodoende uit de boot.  Onze excuses hiervoor.
Ook aan de vele duizenden mensen die niet meer op de vrijdagsmarkt geraakten en de toespraken moesten volgen op grote schermen die inderhaast waren opgesteld op de Koornmarkt.


De volgende dagen krijgt u beelden van de massa en de nu reeds legendarische toespraak van Bram.
We willen iedereen alvast bedanken voor de massale opkomst.
Het bewijs is geleverd dat deze stad en het land nog een toekomst hebben.

Vrede en solidariteit zullen heersen

15:41 Gepost door guido gezelle in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: armando, solidariteit, vrede, massa |  Facebook |